ESF ESF ESF

Language

SportsFacilities Rental

Job

PIS

  Computer-based YLE
 

Eng  l   中文   
我們的課程於全港19間英基國際幼稚園及英基學校中進行,地點遍及香港島、九龍及新界。
英語課程 體育課程 外語課程
香港島
 學校地址課程
 白普理小學 香港司徒拔道43號C 
 英基教育服務辦事處 香港銅鑼灣謝斐道482號信諾環球中心5樓  
 己連拿小學 香港半山香雪道7號 
 英基曉新國際幼稚園 香港司徒拔道43號B  
 港島中學 香港波老道20號 
 堅尼地小學 香港薄扶林沙灣徑19號 
 山頂小學 香港山頂賓吉道20號  
 鰂魚涌小學 香港寶馬山校園徑6號
 南島中學 香港南風道50號  
 西島中學 香港薄扶林域多利道250號  
 英基學校協會中心 香港鰂魚涌英皇道1063號富通中心25樓   
 英基語言及教育中心(灣仔) 灣仔莊士敦道183-187號德業大廈2樓   
 
九龍
 學校地址課程
 畢架山小學 九龍九龍塘義德道23號 
 賽馬會善樂學校 九龍何文田天光道2號B   
 英皇佐治五世學校 九龍何文田天光道2號 
 九龍小學 九龍巴富街20號
 
新界
 學校地址課程
 英基雅柏國際幼稚園 新界清水灣孟公屋路1號A 
 清水灣學校 九龍清水灣道丈量約份第229號第235地段  
 智新書院 香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號 
 啟新書院 香港新界馬鞍山恆明街5號
 沙田小學及沙田學院 香港新界沙田火炭麗和里3號A
 英基青衣國際幼稚園 香港新界青衣青敬路33號青衣城 
 英基烏溪沙國際幼稚園新界沙田西沙路599號一樓 
 順德聯誼總會梁潔華小學香港新界將軍澳貿泰路2號